Trang chủBetta fish

Mua bán trao đổi

Betta fish

Cá chọi

Cá xiêm

Kỹ thuật nuôi cá betta

Thư viện cá Betta

Câu lạc bộ betta

Cá betta đoạt giải

Betta fish

Betta fish

Betta fish, betta fish care, beta fish, betta, betta splendens, siamese fighting fish, Betta fish are relatively hardy, but like any aquarium fish, they need to be taken care of. Discuss betta fish care here. Betta fish are often housed in betta fish bowls and small aquariums. Giving your betta the proper lighting, filtration and more can help your betta fish thrive. Betta fish can and do get sick. Discuss betta diseases and their cures, including medicines such as Melafix, Pimafix, ...

Đọc tiếp

Betta đuôi tưa

Betta đuôi tưa

Betta đuôi tưa, Đuôi tưa là một loại cá betta “đuôi tua” (fringe-finned) (bao gồm Betta splendens, Betta imbellis, Betta smaragdina và bất cứ loài cá lai nào khác) tức những tia vây nhô hẳn ra khỏi màng vây. Màng giữa các tia vây bị triệt thoái, kết quả bề ngoài cá đuôi tưa trông giống như vỏ ...

Đọc tiếp

Betta hai đuôi

Betta hai đuôi

Betta hai đuôi, Cá đuôi kép là một đối tượng được yêu thích từ khi chúng bắt đầu xuất hiện trong thế giới cá betta. Cá đuôi kép, như tên của chúng, có hai thuỳ đuôi phân lập. Chúng không phân ra hai bên như cá vàng mà theo kiểu trên - dưới. Hơn nữa, vây lưng của chúng ...

Đọc tiếp

Betta Plakat

Betta Plakat

Betta Fighter, Best Fighter Betta, Top Plakat, Fighting fish, Top Fighter betta, Best Plakat, Top Siamese Fighting Fish, Thai malaysian plakat, Indonesian plakat , Vietnamese Fighting Fish , Betta Fighter, fighting betta, betta fighting, Siamese Fighting Fish. fighting Plakat, Plakat fighter, Plakat fighters,5 star Fighter, plakat, fighter, fighting, fish, Malaysian fighter fish,thai fighter fish

Đọc tiếp

Blue mustardgas crowntail betta

Blue mustardgas crowntail betta

Blue mustardgas crowntail betta

Đọc tiếp

Blue mustardgas hm betta

Blue mustardgas hm betta

Blue mustardgas hm betta

Đọc tiếp

Black orchid crowntail betta

Black orchid crowntail betta

Black orchid crowntail betta

Đọc tiếp

Betta dumbo lavender hm

Betta dumbo lavender hm

Betta dumbo lavender hm

Đọc tiếp

Betta dumbo white hm

Betta dumbo white hm

Betta dumbo white hm

Đọc tiếp

Betta dumbo white platinum hm

Betta dumbo white platinum hm

Betta dumbo white platinum hm

Đọc tiếp

Betta crowntail plakat

Betta crowntail plakat

Betta crowntail plakat

Đọc tiếp

Betta dumbo big ears white hm

Betta dumbo big ears white hm

Betta dumbo big ears white hm

Đọc tiếp

Betta dumbo super white hmpk

Betta dumbo super white hmpk

Betta dumbo super white hmpk

Đọc tiếp

Betta black dumbo

Betta black dumbo

Betta black dumbo

Đọc tiếp

Betta dumbo salamander

Betta dumbo salamander

Betta dumbo salamander

Đọc tiếp

Betta copper yellow halfmoon

Betta copper yellow halfmoon

Betta copper yellow halfmoon

Đọc tiếp

Betta green fire dragon

Betta green fire dragon

Betta green fire dragon

Đọc tiếp

Betta Crowntail

Betta Crowntail

Betta Crowntail

Đọc tiếp

Betta Halfmoon

Betta Halfmoon

Betta Halfmoon

Đọc tiếp

Betta super red

Betta super red

Betta super red

Đọc tiếp

Betta super black

Betta super black

Betta super black

Đọc tiếp

Betta super white

Betta super white

Betta super white

Đọc tiếp

Betta super blue

Betta super blue

Betta super blue

Đọc tiếp

Betta black copper

Betta black copper

Betta black copper

Đọc tiếp

Betta dumbo big ear

Betta dumbo big ear

Betta dumbo big ear

Đọc tiếp

Betta fancy koi

Betta fancy koi

Betta fancy koi

Đọc tiếp

Big ears white hawk

Big ears white hawk

Big ears white hawk

Đọc tiếp

Betta white hawk

Betta white hawk

Betta white hawk

Đọc tiếp

Betta white halfmoon

Betta white halfmoon

betta white halfmoon

Đọc tiếp

White Platinum HMPK

White Platinum HMPK

White Platinum HMPK

Đọc tiếp

Gorgeous Red Dragon CrownTail

Gorgeous Red Dragon CrownTail

Gorgeous Red Dragon CrownTail

Đọc tiếp

Betta fancy crowntail

Betta fancy crowntail

Betta fancy crowntail

Đọc tiếp

Platinum fancy crowntail

Platinum fancy crowntail

Platinum fancy crowntail

Đọc tiếp

Betta nice color fancy crowntail

Betta nice color fancy crowntail

Betta nice color fancy crowntail

Đọc tiếp

Betta copper crowntail

Betta copper crowntail

Betta copper crowntail

Đọc tiếp

Betta green dragon crowntail plakat

Betta green dragon crowntail plakat

Betta green dragon crowntail plakat

Đọc tiếp

Betta red dragon butterfly

Betta red dragon butterfly

Betta red dragon butterfly

Đọc tiếp

Betta red dragon full mask

Betta red dragon full mask

Betta red dragon full mask

Đọc tiếp

Betta fancy dragon

Betta fancy dragon

Betta fancy dragon

Đọc tiếp

Betta crowntail white platinum

Betta crowntail white platinum

Betta crowntail white platinum

Đọc tiếp

Betta super red crowntail

Betta super red crowntail

Betta super red crowntail

Đọc tiếp

Betta salamander plakat

Betta salamander plakat

Betta salamander plakat

Đọc tiếp

Betta super yellow

Betta super yellow

Betta super yellow

Đọc tiếp

Betta copper yellow plakat

Betta copper yellow plakat

Betta copper yellow plakat

Đọc tiếp

Betta orange platinum

Betta orange platinum

Betta orange platinum

Đọc tiếp

Betta blue marble

Betta blue marble

Betta blue marble

Đọc tiếp

Betta purble dragon

Betta purble dragon

Betta purble dragon

Đọc tiếp

Betta royal blue OHMPK

Betta royal blue OHMPK

Betta royal blue OHMPK

Đọc tiếp

Trang: 1 2
© 2012 • Betta Splendens - Design by: Thế Giới Phẳng | Bettafish.biz